Dato og klokkeslæt

5. januar 16.30–17.00

Helligtrekonger optog fra Bornholms Museum

Optog fra Bornholms Museum til Sct. Nicolais Kirke

Bornholms Museum og Sct. Nicolai Kirke holder sammen helligtrekongersaften, med udklædte konger og stjernebærer, lygteoptog og andagt og korsang i kirken. En begivenhed for både børn og voksne, for troende såvel som ikke troende. Det er en hyggelig og god måde at slutte julen af på!

Traditionen har nu varet i næsten 20 år og udviklet sig undervejs, men vi har også holdt fast ved hovedpointen – at være sammen og gå i optog.

Dette helligtrekongersarrangement er en gammel Rønnetradition. I 1800 tallets start var der i Rønne en tradition med helligtrekongersoptog. En gammel bornholmer, glarmester Johan Hansen, har i sine optegnelser, ”En bornholmsk Haandværkers Erindringer” fra 1934, bl.a. fortalt om Helligtrekongerskikken:

”Helligtrekongersaften holdtes dengang, mere end nu, som en festaften. Ligesom jule- og nytårsaften gik børn og sang ved dørene. Aftenbordet dækkedes da ligesom til juleaften, især hos de mere bemidlede. Den aften havde man den skik at sætte et 3-grenet tællelys på bordet. Indtil 1830 havde det også været skik helligtrekongersaften, at nogle af de mest ansete borgere i byen, tre i alt, gik gennem gaderne, fantastisk udklædt, forestillende de Helligtrekonger. Foran dem gik en mand med en lygte, som var indrettet til at lyse som en stjerne. Den var sat fast på enden af en stang. …"

Bornholms Museum ejer en gammel Helligtrekongers-stjernestang. Den har vi lavet en kopi af og bruger i det årlige helligtrekongersoptog, som altså er en moderne udgave af optogene i 1800 tallet.

Helligtrekonger er 5. januar. I 2024 starter vi kl. 16.30 fra Bornholms Museum.

Ilustration:
Sabbers herlige klip efter historien om Helligtrekonger i Rønne. Sabber fra ”De kommer nok engang”, Bornholms Tidendes forlag 1981. Hansaage Bøggild og Sabber.

Gratis adgang

Sted

Bornholms Museum, Skt. Mortens Gade 29, Rønne og Sct. Nicolais Kirke i Rønne

Pris

Gratis