Forundersøgelser på Sorte Muld

Danmarks arkæologiske guldgrube ”Soltemplet ved Sorte Muld”

Georadar-undersøgelse af Sorte Muld
Hvad gemmer sig under jorden i Sorte Muld ved Svaneke?

Et af Danmarks mindste, men måske også pt. vigtigste, museer, Bornholms Museum, har fået et tilbud fra en international forskergruppe om at undersøge et område kaldet Sorte Muld for værkstedsområder, forsvarsanlæg og anløbspladser – måske endda en kongelig gravhøj! 

Ved hjælp af en såkaldt georadar kan det internationale hold scanne et ca. 6 hektar stort område på kun fire dage. På Sorte Muld er langt større mindst 100 hektar. På den centrale del der nu ønskes opmålt findes helt op til 1 meter tykke fundlag, og for at opnå detaljerede 3D-billeder for hver 10 cm dybde genererer målingerne meget store datamængder. Det er denne proces, der er særligt tidskrævende og kostbar, som Bornholms Museum netop nu har mulighed for at få hjælp til.
Det internationale forskerhold fra Wien har planer om også at måle på Fyn, og ved at fortsætte til Bornholm er der opstået denne unikke - og billige - mulighed for at få udført undersøgelserne.

”Initiativet fra vores østrigske venner fra Ludwig Bolzmanns Instituttet i Wien vil give os et billede af, hvad der gemmer sig under jorden på en del af det store Sorte Muld-område. Ved så stor en bebyggelse forventes der at være tusindvis af grave. Måske finder vi endda en hidtil ukendt kongelig gravhøj?”

- Chefarkæolog Finn Ole Sonne Nielsen