Baggrund

Igennem 120 år har museet ligget i Sct. Mortens Gade, og igennem 90 år har bygningen set ud som den gør i dag. Museet rummer nogle af landets bedste arkæologiske og historiske samlinger, herunder fotos og film, og det er museets ansvar - på samfundets vegne - at sikre disse for eftertiden.

Med nærværende projekt ”Det Nye Bornholms Museum” ønsker museet at bringe arbejdet med historien ind i bornholmernes hverdag, etablere et samlingspunkt på øen hvor vi på tværs af generationerne får sat diskussionen af øens identitet og fremtid i højsædet.

Attraktion

Museet skal være en attraktion. Ikke kun en attraktion for øens turister, men bornholmernes attraktion, et sted man vender tilbage til igen og igen, og stolt viser gæster til. Skal denne vision gå i opfyldelse skal rammerne for museet forbedres og indholdet fornyes:

Fremtidssikring

Samlingerne skal sikres for fremtiden. Dette er et ”hundrede års projekt” – altså noget vores efterkommere gerne om 100 år kan se tilbage på med beundring. 

Formidling

Samlingerne skal formidles til nye målgrupper, og der skal arbejdes intensivt med at bygge flere oplevelser i formidlingen. Oplevelser der aktiverer børnefamilierne og fordyber indsigten hos gæsterne - uden brug af store tekstmængder. 

Tilgængelighed

Huset skal fysisk gøres tilgængeligt for gangbesværede og varmt også om vinteren. Derved kan vi også komme en meget stor eksisterende brugergruppe i møde, og sikre acceptable forhold til vintersæsonens mange foredrag mv. 

Du er historisk og skaber historie

Endelig skal huset og mellemrummene i udstillinger og udearealer fyldes med en mere filosofisk formidling af historiens betydning og vores betydning for historien.

Med konkrete eksempler, aktive elementer og mere kunstneriske fortolkninger skal den besøgende forlade museet med en fornemmelse af at være historisk, at vi kommer af noget og at vi konstant påvirker fremtiden, og at retningen for den enkelte og for øen faktisk er til at ændre.

Visionerne

I Skitseprojektet kan du læse mere om visionerne for indholdet og de fysiske rammer. Finansieringen heraf ligger dels til politisk behandling og er dels på vej til fondene.

Error loading MacroEngine script (file: pageInfoboxes.cshtml)