Samarbejde med Bo42

I januar-maj 2019 afholder Bornholms Museum en række caféarrangementer, hvor borgere i og omkring NordParken inviteres med til at lave en udstilling.

  • Martin Hansen Freelance 19 01 19 2
  • Martin Hansen Freelance 19 01 19 5

Bornholms Museum har indgået et samarbejde med Bo42 og herunder det boligsociale projekt i NordParken.
Projektet har fokus på formidling af historier fra livet i og omkring NordParken og henvender sig til NordParkens beboere, beboere i afdeling 9 og i Højvangsparken, samt beboere i området omkring NordParken; på Gartnervangen, Rømersgade og Thorkildsvej.

Alle beboerne inviteres til at deltage aktivt med deres historier og tilbydes i løbet af 7-8 café-arrangementer at være med til at lave en udstilling på Bornholms Museum. 

Arrangementerne skal foregå både i 20’EREN (Bo42’s beboercafé) og i museets lokaler, og kommer til at bestå af workshops, udflugter og oplæg, hvor deltagerne på forskellig vis får mulighed for at fortælle deres historie(r).

Alle arrangementer er gratis og alle kan deltage, uanset alder og hvor længe man har boet på Bornholm.

Projektets har tre formål: 1) at styrke beboernes oplevelse af medborgerskab 2) at facilitere netværksdannelse mellem beboere med flygtningebaggrund og danske beboere, og at 3) at dokumentere det levede liv i og omkring NordParken. 

 

(Fotos: Martin Hansen Freelance)

Kontakt projektansvarlige
Museumsformidler
Sanne Steenberg Hansen
Mail: ssh@bornholmsmuseum.dk
Tlf. +45 60 19 53 21

Projektkoordinator
Ida Folden Brink
Mail: ib@bornholmsmuseum.dk