Baggrund for projektet

Hvad kan museer bidrage med i forhold til integration?

Kulturhistoriske museer er fyldt med fortællinger om den historiske udvikling af grundlæggende demokratiske strukturer og værdier. Museer kan derfor fungere som en vigtig platform, for diskussioner om fremtidens samfund.

Vi vil udforske museers mulighed for at styrke nye borgeres tilhørsforhold og oplevelse af at være medborger i deres nye land. Medborgerskab kræver forståelse og viden om samfundet, men også at kunne tage aktivt del i fællesskabet.

Læs hvordan begrebet “medborgerskab” opfattes og opleves blandt syriske nyankomne i rapporten 'På sporet af den aktive medborger'.

I CULINN projektet vil vi arbejde med nye måder at bringe civilsamfundsaktører og flygtninge sammen i fællesprojekter. Gennem fællesprojekter vil nye borgere få øget indsigt i hvordan man i Danmark gør brug af sin demokratiske stemme. Projekterne kan også bidrage til et udbygget netværk og kendskab til lokalsamfundet. 

Læs mere om frivillige netværks betydning for integration i rapporten 'Integration er når mennesker mødes'. 

Projektet stiler derfor mod både at støtte nye borgere, og opsamle erfaringer med udviklingen af nye metoder i museumsarbejdet.

 

Museers rolle i samfundet

Projektet lægger sig tæt op ad den internationale museumsorganisations (ICOM) forståelse af at museer skal tjene samfundet og dets udvikling. Museerne har, mener ICOM, et potentiale til at støtte og styrke demokratiet og deltagelse i samfundet, samt bidrage til et bæredygtigt samfund, hvor potentialerne ved et mangfoldigt samfund kan udfoldes.

Også i Danmark er der en stigende bevidsthed i museumsverdenen for betydningen af, at museer rækker ud mod befolkningen, med afsæt i deres demokratiske forpligtelser. Men hvordan realiserer museer denne intension i praksis?  Dette søger CULINN projektet at udforske.

I rapporten 'Museer, kulturelt medborgerskab og samskabelse' kan du læse mere om kulturhistoriske museers hidtidige erfaringer med integrationsrelaterede projekter. 

Kontakt projektansvarlige
Museumsformidler
Sanne Steenberg Hansen
Mail: ssh@bornholmsmuseum.dk
Tlf. +45 60 19 53 21

Projektkoordinator
Ida Folden Brink
Mail: ib@bornholmsmuseum.dk