Foredrag Online

  • Foredrag

Landbrugets fosfatmålinger - arkæologiens hjælpere.
Arkæolog Anders Pihl fra Bornholms Museum fortæller om hvordan landbrugets fosfatmålinger kan være arkæologiens hjælpere.
Se Foredrag

Nexøs begyndelse?
Foredrag af Arkæolog Chrstina Seehusen
Om sommerens store udgravning af en rig jernalderboplads i Nexø.
Bornholms Museum har i løbet af sommeren 2014 udgravet en boplads fra jernalderen på Industrivej i Nexø. Udgravningen blev foretaget forud for opførelse af en børneinstitution, som bygges på grunden af Bornholms Regionskommune.
Se Foredrag

Vasagård - Status efter udgravningerne i 2014.
Foredrag af Arkæolog Michael Thorsen
Udgravninger, der er foretaget af Nationalmuseet i samarbejde med Bornholms Museum, i 2012-2014 har sat fokus på den meget spændende plads ved Vasagård fra den tidlige del af bondestenalderen. I gennem flere århundrede har området været af stort betydning for samfundet i bondestenalderen. En enorm arbejdskraft er blevet lagt i anlæggene. De bestod til at begynde med af to halvkredsformede voldgravsanlæg (3.500-3.000 f. Kr.), det vil sige samtidig med de bevarede gravanlæg – en dysse og en jættestue – i langhøjen, der i dag kan ses tæt NV for Vasagård. Voldgravene blev efter 3.000 f. Kr. afløst af et langt mere omfattende palisadeanlæg. Mindst tre palisade-systemer har afløst hinanden. Anlægget kan direkte sammenlignes med Rispebjerg i Pedersker. Indtil videre er 6 runde anlæg inden for palisaderne blevet undersøgt. Årets udgravede runde anlæg har vist sig særligt interessant med bl.a. fund af udsmykkede vægstykker.
Se Foredrag

Flugter over Østersøen under den Kolde Krig med Bornholm som pejlemærke
Foredrag af Maria Tuniszewska-Ringby
Medarbejder på Bornholms Museum Maria Tuniszewska-Ringby har i flere år dykket ned i historien om de mange østeuropæere - primært polakker-, der klarede eller ikke klarede den farlige flugt over Østersøen, via Bornholm til et nyt liv i Vesten. 
Maria Tuniszewska-Ringby – som selv er polak – har set bornholmske aviser igennem, fået adgang til politiets protokoller fra tiden og har også kontakt til forskermiljøet i Polen.  
Denne lørdag vil Maria Tuniszewska-Ringby også fortælle om hvorledes forholdene var i Polen samt hvorledes de danske myndigheder – og bornholmerne – forholdt sig til de ankomne flygtninge.
Flugterne over Østersøen indeholder mange spændende historier og personlige beretninger.
Har man selv været i kontakt med eller interesseret sig for de østeuropæere, der flygtede via Bornholm under den Kolde Krig, er man velkommen til at give sit besyv med.
Se Foredrag

Den lange befrielse.
Foredrag med historikeren Bent Jensen om afslutningen på 2. Verdenskrig på Bornholm.
Alle billeder i foredraget findes i hans bog ”Den lange befrielse”

 

 

Fra TV2 Bornholm

"Borgenes Ø " med Arkæolog Christina Seehusen 3 deler.

http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=269888