Bonde og fisker

Bonde og fisker var afhængige af hinanden

Bonde og fisker var afhængige af hinanden. En stor del af hverdagskosten på gårdene bestod af sild. I bytte for silden fik fiskeren feks. korn, mel, mælk, smør, kød og penge. Nogle fiskere kunne også fungere som daglejere på gårdene, når de ikke var på havet.

Dansk Folkemindesamling:

Olsker. Optegnet af Rohmann i 1931. Meddeler Peder Bengtsen fra Tejn bosat på Christiansø. (1906/46 top. nr.)

”I hans barndom (i 1860’erne) havde hver fisker visse gårde, hvor han leverede sild og andet ”fiskeri”. Han bar enten selv sine vare op til sine kunder i ”kjiver” flettede af enegrene, eller de hentedes pr. vogn af kunderne. Begge parter førte bog over leveringerne, og med mellemrum gjordes der op. Betalingen ulagdes delvis in natura. Grise, der af bonden ydedes som betaling for leveret fiskeri, fik de første uger lov at gå på gården, hvor de fodrede gratis med mælk.

Gårdens produkter, der ydedes som betaling hentede fiskene efter behov. Når fiskeren trængte til penge, erlagdes en del af betalingen i rede penge.”

At modtage en pattegris om sommeren var en del af fiskernes betaling fra de lokale bønder. De kunne således have en gris til opfedning og få lækkert kød til jul.

Pedersker. Optegnet af Wilh. Kofoed i 1930. Meddelere mange forskellige anonyme. (1906/46 top. nr. 683)

”De fleste Fiskere holdt en Gris om Sommeren. Konerne tiggede lidt Mælke til den som lille, og fedede den senere op med hakkede Brandenælder og Levninger fra Køkkenet, plukkede maaske ogsaa lidt aks på Stubbene til den efter Høst, Fiskeaffald kunde den også bruge, men ikke for tæt på Slagtningen, da Flæsket saa fik Transmag.

Grisen blev slagtet henad Jul.”