Vang granitbrud

I Vang er der blevet brudt granit i mere end 100 år. Der er blevet leveret store mængder sten til københavnske byggerier, tyske kanaler og til Storebæltsforbindelsen.

  • Vangstenbrud Starten1 Vang Havn Huggere

Granitbrydningen begyndte i 1896, da stenhugger Jacob Mogensen fra Nylars etablerede Vang Stenhuggeri lidt syd for Vang havn. Senere brød man granitten i Tværdalen længere mod syd, hvor granitten til Storebælt også stammer fra.

Mogensen havde store visioner for sin stenvirksomhed. Han anlagde et jernbanespor til tipvogne langs kysten i 1899, som gjorde transporten af de tunge sten lettere. En kraftig storm ødelagde dog sporet i 1905, og året efter blev det igen ødelagt. Derefter blev banen opgivet.

I 1900 huggede man sten til udbygningen af København, og i 1905 får stenhuggeriet en ordre på trapper og gelændere til Københavns nye rådhus. Desuden leverede man granit til Nationalmuseets søjlekolonnade i Stormgade og Glyptotekets fundament. Der var arbejde nok, og virksomheden havde omkring 100 mand ansat: finstenshuggere, brostenshuggere og arbejdsmænd.

Mogensen indgik i kompagniskab med et københavnsk firma, men da dette gik fallit, trak det Vang Stenhuggeri med i faldet. Mogensen solgte derfor sin virksomhed videre i 1911 til et grossererfirma, der ejede stenhuggeriet frem til 1941. Da virksomheden lukkede i 1973 var det ejet af A/S De danske granitbrud.

 

Ny granitindustri

Selve granitbrydningen blev genoptaget i 1969, da Vang Granit kørte en storstilet skærveproduktion. Senere overtog Hasle Granit, som eksporterede vandbygningssten til Tyskland. Superfos Construction (i dag NCC) overtog i 1992 aktiemajoriteten i firmaet, som fra 1993-97 leverede granit til Storebæltsforbindelsen.  

Da afgørelsen faldt i en fredningssag om området, betød det vanskelige vilkår for stenindustrien. Fra 1997 og frem til 2005 fungerede bruddet på nedsat blus. Man håbede, at en ordre til den kommende Femern-forbindelse ville sætte gang i stenindustrien igen.

I dag ejes bruddet af kommunen, som med industrihistorisk formidling er i færd med at omdanne bruddet til et interessant, rekreativt område. Man arbejder på at færdiggøre bruddet i 2014.

Krågaturinj - Krageturen
Tipvognsspor Krageturen 1899
Det gamle tipvognsspor som løb langs kysten. Om sommeren kan banens forløb stadig anes fra pieren.
Ringebakkerne - Kort med Stinettet
Ringebakke Kort Til Hjemmeside
Ringebakkerne - Kort med Stinettet