Underjordiske

De underjordiske på Bornholm

Der findes mange fortællinger om underjordiske på Bornholm. De er små menneskelignende væsner, der især bor i øens gravhøje. Her gemmer de guld og andre skatte, som de vogter. Underjordsfolket har en konge, som hedder Ellestingeren eller Ellekongen. Aa Kirkes degn, Rasmus Pedersen Ravn, omtaler i “Borringholms Krønike” fra 1671 som den første Ellekongen og hans folk.
Ifølge andre sagn er underjordiske hæderlige folk. De holder altid en aftale og leverer altid tilbage hvad de har lånt af menneskene. De kan dog finde på at bytte et udøbt menneskebarn med et af sine egne, og de kan blive vrede, hvis man ikke vil hjælpe dem. Skader man dem eller tager deres ejendele, kan de tage voldsom hævn. I en fortælling fra Nyker døde en familie af sult, da de ikke ville låne bagetruget til de underjordiske.
Nogle af sagnene er urgamle, men underjordsfolkets rolle ændrer sig med skiftende tider. I 1600-tallet mente man, at de underjordiske havde en hær, der holdt eksercits om natten på bestemte steder. De små grå soldater havde bøsser præcis som menneskene og skød med vættelys. De hjalp bornholmerne mod den svenske landgang i 1645 - men forhindrede den dog ikke!
“De gamle Oldinge giver fore, at her under Jorden paa Landet skal være en Ellekonge, hvilken skal være hørt med Pibe og Tromme at have mønstret sit Folk, synderligen naar Krig, Fejde og Uvenner ere forhaanden. Denne skal ikke vel lide, nogen verdslig Konge her maa blive længer end udi 3 Nætter. Dette maa tro hvo tro vil.”
Rasmus Pedersen Ravn i “Borringholms Krønike”, 1671.

De Underjordiske på Bornholm