Turisme

Rejseliv

  • Tysk _turistbaad

”At rejse er at leve”, skrev H.C. Andersen. Han besøgte nu aldrig Bornholm. De fleste, der rejste på den tid var søfolk, præster og embedsfolk. Og kongelige, adelige, rige folk og kunstnere som H.C. Andersen. Deres rejser skulle være opdragende og dannende. Storslået natur - bjergområder f.eks. - var attraktive mål.

Dårlige veje var skyld i, at øens interne trafik var beskeden. Postvognen fragtede gods og godtfolk. Afgik kl. fem morgen fra Rønne og ved sekstiden aften fra den anden side af øen. Men en behagelig rejse var det ikke. Over vand var der til gengæld livlig trafik. Bornholmske landbrugs- og håndværksprodukter, smør, vævede stoffer, keramik og bornholmerure fandt vej til resten af Danmark og udlandet. Først med dampskibene, der med fast forbindelse kom til Bornholm i 1860erne, var det muligt at komme nogenlunde ubesværet til og fra øen. I kølvandet blomstrede en turisme op. Det var Bornholms eksotiske og urørte natur der trak.

1804 Peder Nicolaj Skovgaard ”Beskrivelse over Bornholm”, er første bog, hvori Bornholm omtales som rejsemål.

1843 Første dampskib mellem Bornholm og København. Bornholmerne mener ikke, der er brug for dampskibstrafik.

1850erne Turistrejserne til Bornholm begynder. De fleste turister er tyske. De søger den utæmmede natur på Nordbornholm, klipperne og sprækkedalene. Postbåden sejler ugentligt mellem Rønne og København. Båden tager også passagerer med.

1857 Dampskibet ”Merkur”, i folkemunde kaldet ”Varpelars”, indsættes mellem Bornholm og København via Ystad og Trelleborg.

1866 ”Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866” stiftes. Fra nu af regelmæssig rutetrafik mellem København og Bornholm. Selskabets første skib ”Scandia” har 35 køjepladser og én afgang pr. uge, fra 1870 to afgange. En gang om ugen anløber skibet Ystad og Trelleborg.
”Bornholm, Skitse for Turister” af T. Smit, udkommer. Beskriver primært naturen (klipperne m.m. på Nordbornholm), rundkirkerne og Hammershus.

1873 ”1866” indsætter deres andet skib, ”Heimdal”, på ruten Rønne-København. Skibet har 50 køjepladser.

1877 ”Østbornholmske Dampskibsselskab” stiftes. Selskabet opretter sejlads på ruten Nexø-Svaneke-Gudhjem-Allinge-Hasle- København.
1879 ”Bornholm i Billeder og Tekst” af P. Chr. Hauberg, som i 1885 begynder udgravninger af Hammershus.

1887 Første natbåd mellem Rønne og København. Ruten lukker og flytter til Køge i 2004.

1889 ”Bornholm, illustreret Vejleder” af J.A. Jørgensen. Den første bog for rejsende om Bornholm. J.A. Jørgensen er skolelærer og aktiv amatørarkæolog. I 1893 er han med til at stifte ”Bornholms Museumsforening” (Bornholms Museum).

1894 De tyske turister efterspørger især gode hotel- og badeforhold. Østersøbadet i Sandvig bygges. Badehuset skal servicere turisterne og har både lokale og tyske anpartshavere.

1896 Blanchs Hotel, Bornholms første egentlige badehotel, etableres nær Hammershus.

1899 Større skibe indsættes på ruten mellem Rønne og København. Bedre komfort og større driftssikkerhed.

1900 Daglige skibsafgange mellem Rønne og København. Faste sejlruter mellem Bornholm og Sassnitz, Stettin og Swinemünde (Swinoujscie). Turiststrømmen fra Tyskland vokser, mange nye hoteller og pensionater skyder op.

1906 ”Foreningen Bornholm” dannes for at ”forebygge, at de naturskjønne Steder, der maa betegnes som Bornholms Stolthed og Bornholmernes Glæde, falde i Fremmedes Eje”. Første ”aktion” er køb af jord ved Hotel Helligdommen i Rø. Senere opkøbes jorde ved Hammershus for at undgå tyske opkøb.

1907 I Gudhjem stiftes øens første turistforening.

1914 Første Verdenskrig sætter en stopper for turismen på Bornholm. Først i 1920erne og 30erne vender turisterne tilbage.
”Bornholms Turistforening” stiftes på Dams Hotel i Rønne. I årene efter stiftes flere turistforeninger.

1919 ”Fjældstauan”, Danmarks første vandrerhjem åbner i Paradisbakkerne.

1923 Øget antal tyske turister på Bornholm efter oplysninger om helbredende radiumkilder på øen.

1924 De første dieselmotorskibe sættes ind på rutetrafikken mellem Bornholm og København.

1929 ”A/S Dampskibsselskabet Østersøen” opretter rute mellem Bornholm og Ystad.

1929 Allinge-Simrishamn sejlrute åbner, tidligere har ”Østbornholmske Dampskibsselskab” sejlet på ruten. De første rutebiler - under jernbanerne - sættes ind. I 1939 er der ti busruter.

1934 DBJ (De Bornholmske Jernbaner) og ”1866” åbner i sommermånederne rejsebureau i Sandvig og Gudhjem.
Flere vandrerhjem åbner. I årene op til Anden Verdenskrig er der en øget turiststrøm til Bornholm.

1940 Anden Verdenskrig begrænser turiststrømmen. Flyrute mellem København og Rønne, 2-3 daglige afgange.

1940erne Turismen begynder så småt efter Anden Verdenskrig. Med det økonomiske mirakel i Tyskland, vender de tyske turister tilbage. Tyske rejseselskaber organiserer ture til Bornholm. Mange svenskere finder vej til øen.

1947 ”Krølle-bølle” figuren ”opfindes” af Ludvig Mahler.

1950erne Skolerejser bliver almindelige.

1973 ”A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866” overgår til ”Bornholmstrafikken” og bliver statsejet selskab. Pr. 1. maj 2005 overgår Bornholmstrafikkens aktiviteter til aktieselskabet Bornholmstrafikken, som senere omdøbes til Færgen.