Niels Elkær-Hansen - amtmand på Bornholm fra 1961-1985

En kongeligt udnævnt formand for amtsrådet - indtil 1970

  • Elkjer8
  • Elkjer7
  • Elkjer1

Fornem gave til amtmand Niels Elkær-Hansen fra amtsrådet, men - (som de to første billeder viser) - er vi i en helt anden verden: Det er to rigtig gode billeder også fra Elkær-Hansens samling. Vi tror, at amtmanden, som formand for Fredningsplanudvalget, er på besøg på Myrager Mølle i Aaker, som blev fredet – godt nok bygningsfredet, hvilket Fredningsplanudvalget ikke havde noget at gøre med - i 1973. Elkær-Hansen sidder under et Sylvest Jensen luftfoto af Myrager Mølle. På det nederste billede ses ejeren, Ejner Jensen, for bordenden sammen med sin mor. Desværre ved vi ikke hvem fotografen er, billederne er ikke signerede. Men de er af høj kvalitet og giver et glimt af en stemningsfuld højtidsstund, hvor mange fine folk er samlet hos mølleejeren og hans mor, ude i den bornholmske hverdag – langt ude på landet. Med hvid dug på bordet, kaffe, hjemmebag, boller med pålæg – og brændevin. Sådan som det skal være! 
Ved kommunalreformen i 1970 – hvem husker snart, hvad den gik ud på? – blev den afgående, kongeligt udvalgte formand for amtsrådet, amtmand Niels Elkær-Hansen, begavet med et passende sølvfad og en kaffekande – købt hos guldsmed Alfred Haagensen, Store Torv 8 i Rønne. Den originale røde emballage er stadig bevaret.

Fine sager. Der kunne nu skænkes kaffe og serveres petitfours ved officielle middage på Amtsgården i Rønne på passende vis. Men ikke mindst var gaven en manifestation på, at nu var der nye tider på vej.

Museet har netop fra Elkær-Hansens efterkommere modtaget disse gaver som et markant symbol på den strukturændring, der fandt sted i Danmark for nu snart 40 år siden. Amtets gamle segl og symbol, Griffen, er indgraveret på fad og kande med teksten ”Bornholms Amtsråd 1970”. Med gaven til museet fulgte også en lille billedsamling, der fortæller om skiftet i 1970 - og om en amtmands mange pligter, før og efter kommunalreformen. Niels Elkær-Hansen, 1915-2007, var cand. polit fra 1940 og blev samme år ansat i landbrugsministeriet. Han avancerede hurtigt og var i 1948-50 sekretær i statsministeriet og kontorchef samme sted fra 1950. 

Han havde blandt andet været ministersekretær for statsminister Hans Hedtoft og sekretær for Forfatningskommissionen, der resulterede i Grundloven af 1953.

I 1954 blev han rigsombudsmand på Færøerne. Her klarede han blandt andet skærene i den såkaldte Klaksvig-affære, hvor den danske regering sendte 120 politifolk og en fregat til den færøske by, efter at havnen var blevet besat i en strid om ansættelsen af en kontroversiel læge.

1. august 1961 blev Elkær-Hansen udnævnt til amtmand over Bornholms Amt, en stilling han beklædte til 31. oktober 1985. I den stilling var han ”født” formand for Bornholms Amtsråd indtil kommunalreformens ikrafttræden 1. april 1970. Niels Elkær-Hansen blev den sidste amtmand, der beklædte denne formandsstilling. Med ham sluttede en epoke i amtsrådets historie, der varede fra 1842 til 1970.

Amtmand Elkær-Hansen var bl.a. formand for Fredningsplanudvalget for Bornholms Amt fra 1961-1978 og formand for Bornholms Erhvervsråd fra 1970 til 1986. Niels Elkær-Hansen var også formand for Bornholms Museumsforening fra 1964 til 1996. Han har en meget stor del af æren for, at Bornholms Kunstmuseum blev realiseret.

Museet har ved en tidligere lejlighed modtaget Elkær-Hansens fine amtmanduniform: Den er syet i Magasin i 1954, men guldbroderierne er fremstillet i Frankrig. Den tilhørende hat er forsynet med hvide tranefjer. Uniformen er anbragt sammen med det forgyldte paradesværd i sin originale zinkkasse med hængelås.

Rigsombudsmand på Færøerne
Elkjer3
fra 1954 til 1961
Formand for Bornholms Amt
Elkjer2
Dronningebesøg i 1973
Elkjer5
man venter Dannebrog på Havnen i Rønne. Amtmanden med fru Grethe Lindblad til venstre.
Prinserne var med i 1977
Elkjer6
Det er sådan vi husker amtmand Elkær-Hansen, når han modtog de kongelige, en af hans mange pligter