Blemmelyng oldtidsagre

– et unikt historisk kulturlandskab

  • Blemmelyng

Fosfattal fra området omkring Kællingehøj – de højeste værdier markeret med gult og grønt viser hvor der har været bosættelser. Bosættelserne midt i billedet kan på grundlag af arkæologiske udgravninger dateres til yngre bronzealder 1100-500 f. kr. Enkelte skår fra koncentrationen øst for Kællingehøj antyder at bosættelsen her er fra århundredet efter Kr.

 ”Blemme” betyder et område, der er fyldt med tuer eller mindre forhøjninger. Ved Blemmelyng hentyder navnet til områdets mange fortidsminder, bl.a. hundredevis af dynger af ryddede sten fra oldtidsbondens marker. I Blemmelyng er der fundet spor efter mere end 100 markfelter, som viser at området blev dyrket i perioden mellem 1100 f. kr. og 400 e. kr.

Det spændende område indeholder ikke kun spor efter fortidens landbrug, her er også flere grave, både mindre gravhøje af sten (røser) men også større høje, som den markante Kællinghøj. I den tids samfund var liv og død en helhed, man levede sammen med forfædrene. De døde blev brændt, og de brændte ben blev samlet i en urne. Henover ligbålet og urnen blev der bygget en gravhøj af sten fra marken. Med tiden kunne højen blive tilført flere sten fra marken.

Blemmelyngs mange fortidsminder er nu blevet tilgængelige for borgere og turister på Bornholm. Et stort område med oldtidsmarker og grave er blevet fredet, og i den forbindelse har Bornholms Regionskommune ryddet, fældet og soigneret i vegetationen, så fortidsminderne både er blevet tydeligere men også sådan at grave og skelvolde ikke ødelægges ved stormfald. Der er desuden opsat nye informationsskilte, samt etableret en holdeplads langs Paradislinjen og en trampesti fra cykelstien, den gamle jernbane, der fra syd fører op til Kællingehøj. Arbejdet er udført i samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Bornholms Museum og Bornholms Regionskommune som en del af projekt ”Danmarks Oldtid i Landskabet”.

Den 15. oktober kl. 13 indvies den ny formidling af projektleder Marianne Rasmussen Lindegaard og seniorkonsulent Niels Chr. Clemmesen fra Kulturstyrelsen.

Danmarks Oldtid i Landskabet
På baggrund af en 27 mio. kr. stor donation fra A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet Danmarks Oldtid i Landskabet har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i Danmark. Formålet er at skabe større opmærksomhed om og bedre adgang til fortidsminder i landskabet.

Læs mere om Danmarks Oldtid i Landskabet