TOP 10 af nye fund

Madsebakke - Danmarks største helleristningsfelt er blevet større

  • Madsebakkenytskibhovedfeltet
  • Madsebakkenyeskibeskib
  • Madsebakke47og3di

Sognebeskrivelsesnummer 060101-129

Danmarks største og mest berømte helleristningsfelt er Madsebakke ved Allinge på Bornholm. Klippen er en af de mest besøgte attraktioner på Bornholm. Turister, folkemødedeltagere og skoleklasser har næsten altid dette helleristningsfelt med på deres program. Motiverne på Lille Madsebakke er flere gange blevet faglig registreret og beskrevet i litteraturen senest i 2001 (se Skalk 2005:3). Forskerne har indtil for nylig antaget, at klippen rummede 11 skibe (nogle mener 14 alt efter tolkning) samt en lang række andre motiver såsom buede furer, hjulkors, fodspor, cirkler og skåltegn.

I efteråret i 2015 fandtes i alt 7 nye skibe på helleristningsfeltet. Disse er blevet registreret med forskellige teknikker i 2015-2016. De første nye skibe blev fundet på dagen for opmalingen af motiverne på Lille Madsebakke, hvor blikket fangede nogle svage aftegninger i klippen. Via den lavt stående sol blev to nye skibe tydelige. Et af skibene fandtes i hovedfeltet, mens det andet blev opdaget ved det hidtil ældste, store enkeltliggende skib (ca. 1000-900 f.Kr.). Dette nye skib er især interessant ved at være et tilnærmelsesvis kopi af det store enkeltliggende skib, og det skal ses i direkte samspil hermed. I samme område blev yderligere to skibe erkendt i samarbejde med Mogens F. Jensen. Området blev herefter 3D-registreret. Ved tolkningen af 3D-registreringerne blev undertegnede desuden opmærksom på et femte og sjette skib i gruppen. Bemærkelsesværdigt er, at et af sidstnævnte skibe er synlig på fotografier bragt i flere bøger (f.eks. Glob, P.V. 1969, fig. 22c).

Det syvende nye helleristningsskib - Madsebakkes nu største skib - blev opdaget to dage senere på et mindre klippeparti, hvor der tidligere blot har været erkendt et enkelt såkaldt skåltegn.

Nye øjne og ny 3D-registrerings teknik har i samspil gjort Madsebakke - Danmarks største helleristningsfelt - endnu større.

Bornholms Museum
Michael S. Thorsen, cand.mag.
mst@bornholmsmuseum.dk
61 39 04 26