Sølvskat fra Østermarie

Ny helt intakt sølvskat fundet i Østermarie på Bornholm.

  • Ostermarie 2
  • Halsring
  • Guldring
  • Halsring2
  • 2 Kors
  • Ostermskat Kors Laag
  • Ostermskat Kors Bund
  • Armbaand

November 2013: Den sidste genstand fra det store skattefund er nu konserveret og ses herover. Det er en pragtfibula, desværre med et hul i centerområdet, muligvis forsaget af et større stikvåben.

25. september: Billederne ovenfor er taget af Søren Greve, Nationalmuseet

Beretning - PDF

Nedenfor 18. september:

Billede fra Nationalmuseet
Foto: Museumsinspektør Anne Pedersen, Nationalmuseet
Endelig er der nyt fra Nationalmuseet... Noget af skatten er nu blevet frilagt og der viser sig overraskende ting.

1. Stor, skiveformet broche.
2. Perle til korsophæng, fastgøres til korset (7) med split.
3. To dyrehovedformede kædebeslag, som ”bider” om en ring, som er ført igennem en perle (2).
4. Meget lang flettet halsring med båndformede endebeslag med lukkeanordning.
5.+10. Snoet armring med endeknopper, delvis dækket af korsets kæde.
6. Relikviekors, delvis afrenset, med emaljeindlægning.
7. Tapper til fastgørelse af perle (2).
8. Sølvbarre, muligvis forarbejdet.
9. Barkflage, som dækker over flere sølvbarrer.

August 2013

I september 2012 fandt fritidsarkæolog Kim Lund-Hansen en sølvskat med bl.a . to unikke relikviekors nedlagt efter år 1153, på en mark i Østermarie på Østbornholm. Ved Kulturstyrelsen og Bornholms Museums efterundersøgelse af fundstedet i sidste uge bistod finderen ved undersøgelsen og fandt endnu en sølvskat kun nedgravet 1 meter fra skatten med sølvkorsene. Skatten lå bevaret i en lille rund bylt 16 cm i diameter og knap 10 cm høj. I modsætning  til den første skat var denne helt uforstyrret og kunne tages op i et helt stykke.  Ved optagelsen kunne der påvises en større sølvbarre og to små genstande af guld som ved det efterfølgende check på Røntgen Afdelingen på Bornholms Hospital viste sig at være fingerringe. På billederne kunne der også ses en fint ornamenteret skiveformet brosche som Nationalmuseets vikingesekspert Anne Pedersen har bestemt til 1000-årene, én halskæde af vikingetidstype med indstemplinger, en kæde flettet af tynde sølvtråde samt minimum 6 sølvbarrer.  Netop sølvbarrerne ligger så tæt at det ikke har været muligt at se hele skattens indehold, og i forbindelse med optagelsen blev der også påvist hvad der ligner tandemalje af en genstand som det ikke er muligt at registrere med røntgen. Alle venter derfor spændt på hvad konservatorerne på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede, hvortil præparatet i dag blev bragt, videre vil kunne afsløre.

Skattene er med stor sandsynlighed samtidige, men også dette spørgsmål må vi endnu vente nogle uger med at besvaret.  På fundstedet fandtes sporene efter en brandtomt, Bornholms Museum er endnu ikke færdige med udgravningerne således det endnu ikke med sikkerhed kan afgøres om skattene er nedgravet i et hus eller blot i nærheden af et hus. Nationalmuseet har tilbudt hjælp med de videre undersøgelser på fundstedet.            

Med det nye skattefund underbygger Bornholm sin status som landets rigeste arkæologiske område.

2. september - Så snart der kommer nye billeder af fundet og arbejdet med at frigøre genstandene fra jordklumpen, lægger vi dem op her på siden.

3. september:
Nyt billede fra Bevaringsafdelingen. Midt i billedet ses et kædebeslag dækket af organisk materiale, sandsynligvis bark. Omkring og under kædebeslaget ses en flettet sølvkæde. Beslaget "bider" om en ring, som er ført igennem en perle. Øverst til venstre ses en stor sølvbarre. Nederst til venstre kan anes et mørkt område, som også må være bark. Skatten har derfor antagelig været pakket ind i en beholder af bark.

4. september:
Lidt mere er blotlagt, men ud fra røngtenbilledet har vi det bedste til gode endnu!!

Oprindelig skat
Oprindeligskat
Første del af skatten fundet af Kim Lund-Hansen i konserveret stand. Til venstre ses korset.
Røngtenbillede
10
Bornholms Hospital har taget nogle billeder af fundet og det ser jo spændende ud.
Billedforklaringer
Billede 1: Relikviekorset fra den første skat fundet i Østermarie. Den viser Kristus på korset med Guds lam ved fødderne og to helgener, som kan være Jomfru Maria og Johannes Døberen ud for korsets arme. Korset har oprindelig indeholdt et relikvie, sandsynligvis en splint af Kristi kors. Det er fremstillet mellem 1075 og 1125 e.Kr. et sted i Norden med inspiration fra Det Byzantinske Rige.
Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet.
Billede 2: Røntgenfoto af Østermarie-skat nummer to. Til venstre ses en cirka 10 cm i diameter stor skiveformet sølvbroche. Oveni anes lukket til en halsring af vikingetidstype. Til højre anes konturerne af en flettet ring, og nederst i billedet ses omridset af flere sølvbarrer.
Foto: Bornholms Hospital.
Billede 3. Finderen Kim Lund-Hansen mellem de to skatte.
Foto: Bornholms Museum.
Kimvedudgrav
Først fundne kors
Kors