Brug af metaldetektor

"Vores anbefaling er at lade detektoren blive hjemme"

  • Kimvedudgrav

Metaldetektorbrug på Bornholm

Museet får jævnligt forespørgsler fra turister med spørgsmålet: ”Hvor er det tilladt at bruge en metaldetektor på Bornholm”, og "Vores anbefaling er at lade detektoren blive hjemme.

På Bornholm er det ikke tilladt at anvende en metaldetektor på offentlige arealer, såsom strande og skove.

På privatejede arealer er det kun tilladt at anvende en metaldetektor med ejerens tilladelse. Det er dog ikke tilladt at gå på fredede fortidsminder såsom gravhøje.

På Bornholm findes en gruppe af meget aktive detektorbrugere, som har indgået aftaler med lodsejere over hele øen. Det vil derfor være vanskeligt at finde områder, der ikke allerede er optaget.

Hvis du gør fund, som kan være af interesse for museet, herunder danefæ, skal fundene måles nøjagtigt ind med GPS (system WGS 84 UTM) og vises til ejeren, inden de afleveres på Bornholms Museum. På museet gennemgås fundene, hvorefter de udtages til danefæ-vurdering på Nationalmuseet eller til museets egen samling eller returneres til finder.


Use of metal detectors on Bornholm

The Bornholm Museum is often asked the question by tourists ”Where can I use my metal detector on Bornholm?” and the answer is, we recommend you leave your metal detector at home.

On Bornholm it is not allowed to use a metal detector in public areas such as beaches and forests.

On private land it is only allowed to use a metal detector with the landowners permission and not on protected monuments like barrows.

Bornholm has a group of very active amateur archaeologists who have made agreements with landowners all over the island to explore their lands with metal detectors. Therefore most of the island is occupied.

If you find objects that might be interesting for the museum you must write down the coordinates of the findspot using a GPS (system WGS 84 UTM). The finds must be shown to the landowner before you bring them to the museum.


Verwendung von Metalldetektoren auf Bornholm

Turisten wenden sich häufiger ans Museum mit der Frage ”wo darf man auf Bornholm einen Metalldetektor benutzen?” Wir empfehlen, dass sie den Metalldetektor zu Hause bleiben lassen.

Auf Bornholm ist die Verwendung von Metalldetektoren in den öffentlichen Bereichen wie Stränden und Wäldern nicht erlaubt.

In privaten Bereichen ist die Verwendung von Metalldetektoren nur mit dem Einverständnis des Besitzers erlaubt und nicht auf geschützten Altertümern wie Grabhügeln.

Bornholm hat eine sehr aktive Gruppe von Amateur-Archäologen, die bei privaten Gutsbesitzern über die ganze Insel ihre Metalldetektoren benutzen. Deshalb ist es schwierig verfügbare Bereiche zu finden.

Funde müssen mit GPS (WGS 84 UTM) eingemessen werden und dem Besitzer gezeigt werden, bevor sie im Museum abgeliefert werden.