Pædagogisk profil

Brug Bornholms Museums skoletjeneste og få en bedre oplevelse

Skoletjenesten på Bornholms Museum er en informationscentral, benyt jer af den både før, under og efter et besøg. Benyt jer af den som inspiration og hjlæp til undervisningen. 

 

Pædagogen/læreren:

  • - hjælp/inspiration til forberedelse og udførsel af undervisningsforløb 
  • - tilrettelæggelse af besøg på en af afdelingerne på Bornholms Museum 
  • - tilrettelæggelse af besøg ude på institutionen/skolen 
  • - hjælp til brug af kulturlandskabet/ture ude på øen

 

Elever/studerende:

  • - hjælp/inspiration til projekt-/opgaveskrivning
  • - besøg på museerne i forbindelse med projekt-/opgaveskrivning

 

Pædagogisk profil:

Skabe interesse og forståelse for bornholmernes liv gennem tiderne. Dermed at få en større indblik i, hvorfor det bornholmske samfund ser ud som, det ser ud i dag.

Forholde sig til fortid, nutid og fremtid på Bornholm. Se sig selv som en del af dette.

Mødet med genstandene og fortællingen ud fra og om dem, skal give eleverne mulighed for selv og sammen med andre at fortolke, relatere og forstå.

Gennem vejledning, besøg og undervisningsmaterialer bestræber vi os på at finde og forstå både det generelle/det unikke og det sociale/individuelle.

Perspektivet indefra og ud, udefra og ind er centralt.


Bornholms Museums skoletilbud er tilpasset trinmålene i Fælles Mål 2009 og Historiekanonen for folkeskolen.

Feedback er meget velkomment.

Benyt museumsformidleren
Museumsformidler Sanne Steenberg Hansen står til rådighed alle skoler, institutioner, SFO mfl.
Pædagogisk profil