Kend dit land

Kend dit land - kom en tur til Bornholm

  • Kend Dit Land Fuld Logo Med Animationer Og Vi Er Er Med Tekst

Kend dit land

Til næste skoleår tager tusindvis af skolebørn på dannelsesrejser i miniformat med projektet Kend dit land for at stifte bedre bekendtskab med deres land. Turen kan meget vel gå forbi Bornholms Museum, som er specielt prikket ud til at være en destination på rejsen og derved optræder i en bred vifte af steder, der viser og arbejder med centrale dele af Danmarks kultur- og naturarv.  

Alle landets 4. klasser er inviteret med

Fire ministre har inviteret alle folkeskoler og frie og private skoler til at søge om at være med i Kend dit land. Skolerne bestemmer selv, om de vil være med i projektet, og med udgangspunkt i et turkatalog planlægger lærerne selv ruten for deres klasses opdagelsesrejse. Centralt for turen er, at børnene bevæger sig fra deres lokalområde og rejser til egne af landet, de ikke nødvendigvis kender i forvejen.  

Fakta om Kend dit land

Kend dit land er et projekt, der sender 4. klasseelever på minidannelsesrejser i Danmark. Her møder børn en stribe af Danmarks bedste tilbud inden for kultur, natur og historie. Fire ministre, kulturminister Mette Bock, børne- og socialminister Mai Mercado, undervisningsminister Merete Riisager og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, står bag projektet. Landets folkeskoler og frie og private skoler er inviteret og kan søge om at være med. De udvalgte skoler får adgang til skræddersyede ruter med en stribe af landets bedste kultur, historie- og naturtilbud for børn, hvor [indsæt navn på besøgssted] er en af de udvalgte destinationer.

Projektet er blevet testet i en pilotudgave med 3.000 elever fra 4. klasse fra ni kommuner, som blev gennemført i efteråret 2018 med et budget på 2,7 millioner kroner. På finansloven 2019-2022 er der afsat 72,9 millioner kr. til Kend dit land, så mange flere børn kan komme afsted.

Bornholms Museum er sammen med 103 andre besøgssteder blevet udvalgt af Slots- og Kulturstyrelsen, fordi [indsæt besøgssted] bidrager til at arbejde med centrale dele af Danmarks kultur- og naturarv, der er vigtige for børn at blive fortrolige med.  

Bornholms Museum er med på 

Tur 14 Fra det øvrige Danmark til Bornholm


BESØGSSTED 1:
BORNHOLMS MUSEUM - SOLSKINSØENS FORTIDSHISTORIE
Hjemmeside: www.bornholmsmuseum.dk
Adresse: Skt. Mortens Gade 29, 3700 Rønne
Besøg: 2 timer (tilrettelagt forløb)
Pris: 500 kr. pr. klasse
Tema: Bornholms fantastiske forhistorie. Kom og hør om og oplev nogle af de første huse i Danmark, kom med i bronzealderhøjen, se en helleristning og ikke mindst oplev Danmarks største guldgubbefund fra jernalderen med over 2500 små stykker fint dekorerede guldplader. Vi dykker ned i forhistorien og finder ud af mere om at leve på en ø ude i Østersøen. Kombinér besøget med en tur til et fortidsminde på Bornholm.


Booking: Kontakt museumsformidler Sanne Steenberg Hansen, ssh@bornholmsmuseum.dk, tlf. 60 19 53 21 og tlf. 56 95 07 35. Løbende booking.

LÆS MERE OM PROJEKTET PÅ KENDDITLAND.DK