Indskoling (0-2 klasse)

Bornholms Museum giver en række muligheder for indskolingstrinnet. Museets fire afdelinger rummer mulighed for at indfri følgende trinmål:

Sprog/udtryksformer:
Evnen til at tale, lytte og spørge. Vi fortæller om historien/skaber fortællinger som engagerer og skaber undring. Museet giver mulighed for oplevelser, iagttagelser via bla. genstande, fænomener anderledes rum/huse.

Natur-/naturfaglige:
Bornholms Museum viser og levendegøre fænomener fra hverdagen, årets/døgnets gang. Åbner op for bevægelse og motorik - både på turen herhen og undervejs i besøget.

Bornholms Museum repræsenter flere tilbud i lokalområdet.

Sociale færdigheder:
Regler og normer (både på turen herhen og undervejs i besøget). Samvær/samarbejde.