Håndværk i skolen

Skoleprojekt i samarbejde med Realdania, Frilandsmuseet mfl.

  • 20180619 090620
  • 20180619 093329
  • 20180619 101914
  • 20180619 092352
  • 20180619 091421
  • 20180619 090726

Skoleelever møder håndværk og håndværkere på Bornholms Museum

Der er i disse år øget fokus på håndværksfag. På skoleområdet arbejder man på at få flere elever sporet ind på uddannelse og arbejde indenfor håndværk.

Bornholms Museum tester i dette forår og efterår mulighederne for at tilbyde Bornholms skoler undervisning i håndværksfag. Der er tale om et pilotprojekt under Realdania i samarbejde med Frilandsmuseet, Museet Hjerl Hede og Museum Lolland-Falster, Oplevelsescenteret Nyvang er også med i projektet.

Projektet sigter både på at præsentere eleverne for konkrete håndværksopgaver, materialekundskab, de respektive håndværksfag samt synliggøre arbejdet med disse på museerne. Et ønske er på sigt også at integrere håndværksfirmaer i projektet/undervisningen. Man har udvalgt 6. klasse som fokusklassetrin.

Pottemager/keramiker, tømre, murer og arbejde indenfor haven/landskabsområdet er blevet valg ud på Bornholms Museum, da disse repræsenter både fagområder på Museet samt lokale traditioner.

6. C på Søndermarkskolen stillede juni 2018 op som ”prøvekaniner” for projektdelen på Bornholms Museum. Første dag blev eleverne fordelt på Hjorths Fabrik og Erichsens Gård. I små grupper arbejdede de tæt sammen med museets håndværkere/fagmedarbejdere og var med til konkrete arbejdsopgaver.

På Hjorths Fabrik prøvede de kræfter med sider af pottemager/keramiker håndværket. De arbejdede med leret på drejeskiven, i støbeforme, afpudsning/finpudsning samt dekoration. På den måde fik de kendskab til leret muligheder og begrænsninger samt design overvejelser. En anden del af klassen arbejde på Erichsens Gård med maler-, murer- og gartneropgaver. Eleverne kalkede en del af husets ydremurer, de understrøj med mørtel Erichsens Gårds tag og havens mange hække og buske blev klippet/beskåret. 

Dagen efter gik turen til Melstedgård, gaarden Madkulturhus. Her prøvede eleverne kræfter med håndværk primært omkring træ samt gartner opgaver i haven og gårdens andre udearealer. Igen blev de inddelt i mindre grupper, så alle kom i arbejde og ikke mindst tæt på håndværkeren og hans ekspertise. Eleverne ar med til at sætte indhegning op oppe på markerne, de lavede pilehegn, de ordnede gangarealer mm. i haven. De fik desuden også færdiggjort kopier af gamle trætrillebører, som skal bruges i det daglige arbejde på Melstedgård. 

Efter de to dage blev der evalueret med eleverne og håndværkerne. Der var stor tilfredshed blandt eleverne: ”jeg vidste ikke at der var så meget forskelligt håndværk”, ”før kendte jeg kun til elektrikere, nu ved jeg der er flere slags håndværkere”, ”det er en af de dage, hvor man glemmer tiden”, ”det er hårdt”, ”det er lidt vanskeligt, men når man bare prøver går det fint”. Var nogle af de kommentarer, der kom fra eleverne. Fra håndværkerne side lød der ros til eleverne, som alle var interesseret, arbejde godt og fik udført arbejdet, der var planlagt. 

Den tætte kontakt til håndværkerne er helt sikkert et meget stort plus i projektet. Netop den tætte personlige kontakt/oplevelse skraber et godt fundament for læring og måske også for et senere valg af håndværkserhverv. 

Nu evalueres der på projektet. Erfaringerne fra disse prøvedage skal omsættes til nye forløb i efteråre 2018. Herefter skal der ses på, hvad der er realistisk i forhold til faste håndværksforløb i skolernes og Museets hverdag.

Kontaktperson
Museumsformidler
Sanne Steenberg Hansen
ssh@bornholmsmuseum.dk
60195321
Projektleder
Projektleder for hele projektet
Kathrine Monsrud Ekelund
Nationalmuseet/Frilandsmuseet
Kathrine.Monsrud.Ekelund@natmus.dk
41 20 65 29
Link til hovedprojekt
Projektet Håndværk i Folkeskolen sætter fokus på, hvordan vi får håndværk på skoleskemaet.
Håndværk i folkeskolen