Sejlmager Byder

Ole Byder og hans sejlmagerloft.

  • Byder9
  • Byder8
  • Byder3
  • Byder7
  • Byder6

I 2008 havde museet en lille udstilling om sejlmager Ole Byder og hans sejlmagerloft.

Der var mange fine detaljer at studere og værktøj.
Desuden vistes et diasshow fra sejlmagerloftet og en lille film om at lave sejl og hejsning af sejl på "Mester".

På billedet ses lidt af værktøjet på den traditionelle bænk, hvor alt håndarbejdet på sejlene blev lavet.
Udstillingen kunne ses hele sæsonen 2008 og fortsætter nu her på siden.

Det velbevarede, fem fag lange bindingsværkshus, Larsegade 6, er bygget omkring 1830 for overkrigskommissær Rasch. (En pensioneret militærmand). I 1872 blev huset erhvervet af familien Byder - og siden da har fire generationer af sejlmagere boet (i stueetagen) og arbejdet (på sejlmagerloftet). 

Bornholms sidste sejlmager Ole Byder døde i 2007. Nu har museet, takket være familiens meget store imødekommenhed, overtaget en stor del værktøj, redskaber, tegninger, billeder, arkivalier mm.
Selve sejlmagervirksomheden drives videre af Sydhavnens Motorværksted i Rønne.

Museet har fået mange ting og en del af disse var udstillet i vores lille salon. Den vigtigste del af værkstedet var sejlmagerbænken og symaskinerne. Sejldugen blev syet sammen af mange stykker og derefter var det håndarbejde at færdiggøre sejlet med ringe og reb, hvilket foregik fra bænken.

Byders hus
Byder1
Familien Byder havde sejlmagerværksted i Larsegade 6 i Rønne i mere end 100 år.
Ole Byder - 4. generation
Olebyder
Ole Byder ses på billedet på sit værksted i 1980. Foto Algot.
4. generationer af sejlmagere i Rønne
1. Lars Westh Byder, født 28. januar 1816 i Knudsker, skipper og sejlmager, døde 17. august 1883. Gift m. Gjetmine Rønne. Børn: 1857: Peter Johan Byder, 1860: Laura Thora Pouline Byder, 1863: Lars Westh Byder.
2. Lars Westh Byder; født 30. oktober 1863 i Rønne, sejlmager, døde 28. august 1934. Gift med Antonie Aagesen. Børn: 1900: Margrethe Byder, 1902: Thor Julius Byder, 1905: Knud Aage Byder.
3. Thor Julius Byder; født 23. september 1902 i Rønne, sejlmager, døde 7 jan. 1979. Gift med Poula Madsen. Børn: 1935: Ole Byder.
4. Ole Byder; født 23. maj 1935 i Rønne, sejlmager, døde 2. august 2007.