Kakkelovne

Hvad er en bilæggerovn?

  • 033
  • 022
  • 018
  • 027

Kakkelovne i middelalderen

Jens Ole Fassel lavede en lille udstilling om kakler og potter brugt i ovne før støbejernsovnen tog over.

Den ældste måde at få varme på var ved at tænde et bål midt i huset. Man havde så "en lyre", en åbning i gavlen, så røgen kunne slippe ud.

Det var både røgfyldt, brandfarligt og ikke særlig varmende. De, der sad nærmest bålet, blev stegt på den ene side og frøs på den anden.

Senere fik man en skorsten, en "røgkanal" fremstillet af træ. Den var meget brandfarlig, dels fordi træet tørrede ud og der kom tjære på indersiden, dels fordi taget var af strå.

For at få bedre og mindre røgfyldt varme i stuerne, byggede man en bilæggerovn af keramiske potter, hvor i man "lagde bi", det vil sige fyrede fra et tilstødende rum.

I folkestuen eller stegerset, hvor tjenestefolkene opholdt sig, havde man det store åbne ildsted. Herfra kunne man skubbe gløder ind gennem bilæggerhullet til potteovnen i bedststuen, så man undgik røg og aske i stuen.

De første potteovne var fremstillet af en slags potter, som nærmest lignede urtepotter, både med og uden glasering. De var sat sammen med ler og gav en meget stor overflade.

I rige boliger brugte man fint dekorerede kakler, gerne med religiøse motiver. Det betød at ovnen blev et fornemt og kostbart stykke inventar i stuen. Ved at mørkglasere kaklerne, kunne man få dem til at ligne støbejernsovne. Det var finere og så mere kostbart ud. På de fineste ovne brugte man flerfarvede "polykrome" kakler.

I en overgangsperiode har man nogle få steder haft en jernkakkelovn, hvor indfyringsdelen har været lavet af støbejernsplader med en overbygning af kakleer, som har kunnet akkumulere og afgive varmen på en mere hensigtsmæssig måde.

Man kender især tidlige kakler fra Hammershus. Der er fundet kakler ved udgravninger flere steder på Bornholm, blandt andet i Rådstuen i Sandvig og Karnaphuset i Rønne.

I midten af 1600tallet blev den støbte jernbilæggerovn moderne. Den blev importeret til Bornholm fra jernværker i Småland. Hvor man i dag kun finder rester af potteovne ved udgravninger, er der bevaret en del gamle bilæggerplader af støbejern.

Bilæggerovn
017
Bilæggerovn
For at få bedre og mindre røgfyldt varme i stuerne, byggede man en "bilæggerovn" af keramiske potter, hvori man "lagde bi", det vil sige fyrede fra et tilstødende rum. Potternes store overflade blev så varmet op af ilden og gløderne og afgav varme i det rum man opholdt sig i.
Eksempel på kakler
036
Sort glaserede kakler