Ny sølvskat fra Blykobbe

Sølvskat fra Blykobbegård

  • Blykobbe Skatten Lille
Nyfunden vikinge - sølvskat fra Blykobbegård
 
Fritidsarkæolog Michael Møller fandt den 8. september flere sølvmønter med sin metaldetektor på en mark ved Blykobbegård nord for Rønne. Allerede den 26. september foretog Bornholms Museum en undersøgelse på fundstedet, hvor det lykkedes at finde den skat, mønterne stammede fra. Skatten blev taget op i præparat (gips) og bragt til museet til nærmere undersøgelse, inden den skal videre til Nationalmuseets bevaringsafdeling.
Skatten samt en masse løsfundne mønter og brudsølv er udstillet på Bornholms Museum til og med efterårsferien.