Lydlandskaber - i forandring

Lydprojekt mellem to unge kunstnere og Søndermarkskolen

  • DSC 0026 Red1

Fra d. 14. september til d. 6. oktober laver de to billedkunstnere Laurits Nymand Svendsen og Louise Haugaard Jørgensen et huskunstnerforløb på Bornholms Museum med elever fra Søndermarksskolen. Forløbet tager form af to workshops med titlen "Lokale lydlandskaber i forandring" og vil munde ud i en udstilling på museet med lydværker lavet af eleverne.

I løbet af projektet har der været optage-ekskursioner til NCC-Rønne Granitbrud og Marel, som laver kødskæremaskiner til fødevareindustrien.

Lydværkerne fra den første workshop kan høres på museet fra d. 24. sept. og lydværkerne fra den anden workshop kan høres fra d. 7. okt. Alle værker kan opleves til og med den 7. nov.

Lydlandskaber - i forandring

Bornholms Museum huser den næste måned en ny og anderledes udstilling – en udstilling med og om lyd.

Lidt om baggrunden. I foråret fik Bornholms Museum henvendelse fra to unge kunstnere – Louise Haugaard Jørgensen og Laurits Nymand Svendsen – som ville høre, om vi var interesseret i at lave et huskunstnerprojekt sammen med dem. Projektet skulle handle om dagligdagens lyde, og hvordan de kan bruges kreativt – som et fortællende materiale. Det er blevet til i samarbejde med Søndermarksskolen og er støttet af Statens Kunstfond/huskunstnerordningen.

Louise Haugaard Jørgensen og Laurits Nymand Svendsen udarbejdede et spændende oplæg bestående af to workshops med base på Bornholms Museum og ekskursioner til Rønne Granit og industrivirksomheden Marel. Her har eleverne fra 7. klasse på Søndermarksskolen lyttet til lyde, optaget og bearbejdet optagelserne til lydcollager. Disse lydcollager, der er placeret rundt omkring på museet, udgør udstillingen, som fra den 7. okt er tilgængelig for alle.

Om projektet siger de to kunstnere: ”Lydlandskaber fortæller historier. De lyde, som findes omkring os, kommer altid et sted fra – de afspejler tiden, vi lever i, og de ændringer, som sker i samfundet. Mange af de støjende stenbrud, som før gav genklang i landskabet, står nu lukket, og i bybilledet høres mindre dialekt. Der er et fravær af bestemte lyde, men nye kommer også til: I industrien dukker virksomheder op, hvis maskiner arbejder og støjer bag lukkede døre. Og mens det bornholmske sprog udvandes, hører man i hjemmene lyde fra ny teknologi, musik og slang.

Workshoppene handler om at lytte og om hvordan, man kan arbejde med lyd som et fortællende materiale. Sammen med eleverne vil vi spidse ører og dykke ned i historiske og aktuelle lyd-optagelser og diskutere spørgsmål som: Hvilke lyde er vigtige at bevare, og hvilke er uvæsentlige? Er dialekt eksempelvis vigtigere end slang? Ud fra en række opgaveformuleringer skal eleverne skabe deres egne lydcollager, som til slut skal vises på museet.”

Louise Haugaard Jørgensen
Links til Louise Haugaard Jørgensens hjemmeside

Lyt til lydfil
Til kunstnerens hjemmside
Laurits Nymand Svendsen
Links til Laurits Nymand Svendsens hjemmeside
Til kunstnerens hjemmeside