Bornholm i den Kolde Krig

Bornholm i den Kolde Krig

  • Mike -test -shot

”UHYGGELIGT”. Notat fra Bent Søndergaard Hansen værnepligtig, Bornholms Værn under Ungarn-krisen i 1956. Her oplevede han, Almegårdskaserne  i højeste alarmberedskab, hvor man gravede skyttegrave rundt om kasernen.

Den Kolde Krig var supermagternes politiske og militære kappestrid, men hvordan påvirkede den folks hverdag på Bornholm? Bornholm havnede i et helt særligt spændingsfelt under den Kolde Krig. Øen var en del af Danmark - en del af det vestlige Europa. Men med sin placering centralt i Østersøen - en plet i øst. Bombardementet af Nexø og Rønne i maj 1945 og den sovjetiske besættelse, der fulgte, lagde grundstenen til en central placering i forholdet mellem den danske stat og Sovjetunionen. Bornholm har således en helt central rolle i den danske udgave af den Kolde Krig.

Udstillingen fortæller om 5 sider af den Kolde Krig på Bornholm:

Velfærds- og velstandssamfundet med starthjælp fra USA via Marshallhjælpen. Den politiske frihed herskede, men også en stærk amerikanisering slog igennem.

Efterretningstjenesten. Bornholms fremskudte placering i Østersøen blev brugt i efterretningsøjemed både fra dansk, amerikansk og sovjetisk side. Lyttestationer og radaranlæg blev anlagt ved Dueodde og i Almindingen.

Det civile beredskab. Spændingen mellem øst og vestblokken førte til et stort civilt beredskab med uddannelse af værnepligtige i Allinge og i kommunerne på øen. Der blev holdt jævnlige øvelser med politi mm.

Det militære beredskab. En aftale med Sovjetunionen afholdt danske regeringer fra at udstationere angrebstropper på Bornholm, herunder NATO-tropper. Der var dog udstationeret et større antal værnepligtige og Hjemmeværnet var særdeles aktive på Bornholm.

Flygtninge fra Øst. Bornholms geografiske placering gjorde øen attraktiv som et flugtmål for især polakker, der krydsede Østersøen i alt fra gummibåde til MIG-jagerfly.

Hvordan oplevede du den Kolde Krig? Følte du truslen fra Øst? Var du bange for en ny krig, en atomkrig. Prøvede du at sikre dig?

Mellem øst og vest
Bornholm under den Kolde Krig
Den Kolde Krig var supermagternes politiske og militære kappestrid, men hvordan påvirkede den folks hverdag på Bornholm? Hvilke militære, civile og ikke mindst daglige sider af øens liv blev påvirket af det storpolitiske spil?
Bornholm havnede i et helt særligt spændingsfelt under den Kolde Krig. Øen var en del af Danmark - en del af det vestlige Europa. Men med sin placering centralt i Østersøen - en plet i øst. Bombardementet af Nexø og Rønne i maj 1945 og den sovjetiske besættelse, der fulgte, lagde grundstenen til en central placering i forholdet mellem den danske stat og Sovjetunionen. Bornholm har således en helt central rolle i den danske udgave af den Kolde Krig.