Almindingens borge og skovhistorie

Lilleborg med en afstikker til Ekkodalen og Gammelborg

  • Lilleborg

Arrangør: Nicolas Braun. Historisk tømrer og BA i arkæologi.

Tlf.: 51 74 83 72

Mail: hrnicolasbraun@hotmail.com

Varighed: ca. 3 timer

Mødested: Lilleborg i Almindingen

Pris: 1500,-

Turen:
Turen starter ved det karakteristiske Lilleborg som netop i disse år er genstand for ny forskning og ny tolkning af vores forhistorie – både lokalt og nationalt.

Derefter går turen gennem den kuperede skov med dens blandede bevoksninger som danner rammen om fortællingen om den historiske brug af skovens materialer og træ som ressource. – Og naturligvis fortælles der om forstmand Rømer og ændringen af landskabet fra frit græsningsareal til én af Danmarks største skove.

Herefter når vi det imponerende view ud over Ekkodalen og får et indblik i Bornholms geologiske udvikling og sidste istids påvirkninger af landskabet. Vi returnerer langs kanten af ekkodalens stejle klipper og når inden turens afslutning en tur gennem Gammelborg - som fungerede som tilflugtsborg i jernalder og vikingetid.

Langs hele den ca. 4 km lange rute inddrages og smages der på områdets nytteurter og der fortælles om deres anvendelse og kulturhistoriske betydning.

Ud over alle historierne, er vi af den mening, at netop denne tur er én af de aller smukkeste på Bornholm – en oplevelse man ikke kan være foruden.