Runestene på Bornholm

Bornholms Museum vil - med denne guide - vise dig de runesten der findes på Bornholm og historien bagom.

  • Klemenskerstenen8
  • Lundhøjstenen
  • Kongevejstenen
  • Grødbystenen

På Bornholm findes mindst 39 runesten - mange i forhold til øens størrelse.

I modsætning til resten af Danmark, hvor runestenene er overvejende hedenske, har de fleste bornholmske runesten et kristent præg. Kristningen på øen foregik senere end i resten af landet. De fleste runesten kan dateres til 1000tallet og er dermed samtidige med de tidlige kristne gravpladser ved Grødby i Aaker sogn og Munkegaard i Poulsker sogn.

Oprindelig har stenene stået ved vadesteder og høje samt formentlig ved de ældste trækirker. Runestenene er siden blevet genanvendt som bygningsmateriale fortrinsvis i stenkirkerne samt som spang/brosten.

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Alle danske runestene.
Runestene
Gamla runinskrifter
Svenske Runer m.fl.
Hent Samnordisk runtextdatabas
Rundata
Relaterede sider