Helleristnings-guiden

Bornholms Museum vil - med denne guide - vise dig de helleristninger der findes på Bornholm.

  • Skiss

Ordet helleristning kommer af det svenske "hällristning".
En häll er en klippeflade, og at rista betyder at ridse.
Normalt er hellristningerne dog ikke indridsede, men huggede med en håndstor sten

I resten af Danmark findes der jo ingen klipper. Her lavede man helleristninger på løse sten. I Sverige og Norge er der steder med mange flere helleristninger.

Helleristningsskibene er ikke vikingeskibe

Ristningerne er over dobbelt så gamle. Mere præcist stammer de bornholmske skibsmotiver fra yngre bronzealder, som strækker sig fra 1100 til 500 f.kr. De kan dateres ved at sammenligne med miniature-skibsbilleder som findes på bronzegenstande.