Relieffer i bybilledet

Sat i Relief – byvandring i relieffets tegn

Mange steder i Rønnes gader mødes man af lokalt producerede relieffer. Reliefferne rummer både spændende kunstneriske udtryk og historiske vidnesbyrd om byen. Alle reliefferne rummer interessante historiske vinkler bl.a. om keramikindustrien i Rønne, om bombardementet af Rønne maj 1945, og om hvilken funktion bygningen har, der hvor de er hængt op.

Der er lavet en folder, som viser de udvalgte relieffer, man kan tage med på sin vandring og nyde de flotte udsmykninger.

Folderen kan tages ved besøg på Hjorths Fabrik.