Åben udgravning ved Sorte Muld

Åben arkæologisk udgravning - Sorte Muld

  • E6F846080D2D4F44A5B90E462A94C456
  • 9797574C281641EE98EC3BC03F83FB5A
  • 333EBC358E504217AD9ED194C2E8F42E
  • 9BB8CDC4BD7A4EBA84626E7E5E79CE79
  • 89070565F8034FAA9B8BAAEF439EE4F0
  • 5A26FE2B934B4EF6BBCE0A32F69EC838

Besøg den arkæologiske udgravning ved Sorte Muld og oplev arkæologernes fund og hør om stedet.

I tidsrummet 10-14 mandag, tirsdag og torsdag vil der være en arkæolog, som fortæller besøgende om deres arbejde. Lørdag d. 18. maj, 25. maj og 1. juni er der ligeledes åbent for publikum.

Om Sorte Muld
Sorte Muld er en boplads fra Jernalderen (500-800 e.Kr.), placeret nær Svaneke på den nordøstlige side af Bornholm. Bopladsen har fået sit navn fra den nærmest kulsorte jord, der tydeligt kan ses i landskabet.

Lokaliteten er mest kendt for at være fundsted for det største samlede antal af guldgubber i Skandinavien, men byder også på mange andre spændende fund. Der er i alt fundet over 2600 guldgubber alene på lokaliteten og disse små, tynde guld-figurer menes at have været offergaver ved rituelle handlinger. Der er desuden fundet et stort antal dyreknogler, adskillige velholdte dragtnåle og perler, som har været en del af klædedragten i Jernalderen samt ornamenteret keramik og våben.

Sorte Mulds placering og de mange fund indikere at lokaliteten har været hjemsted for en betydningsfuld person, som måske en høvding eller lokal konge. Med de utallige fund fra Sorte Muld, kan det med stor sikkerhed bevises at lokaliteten har haft stor betydning for fortidens befolkning og kan havde været samlingssted for store kulthandlinger, rituelle fester og ikke mindst en stor handelsplads, hvor import fra andre lande har fundet sted.

Kommende udgravninger foretaget af Bornholms Museum i samarbejde med Århus Universet vil forhåbentligt resultere i mere viden omkring Sorte Mulds historie og betydning for den forhistoriske befolkning.

Åbningstider på udgravningen
Sorte Muld:
Mandag og tirsdag kl. 10:00-14:00
Torsdag kl. 10:00-14:00
Lørdage: d. 18. maj, 25. maj og 1. juni, kl. 12:00-14:00
Adresse: Korshøje 14, 3740 Svaneke. Al parkering finder sted ved Korshøje 14 og Korshøje 5
(Fuglesang Haveparadis), 3740 Svaneke.
Parkering langs Højevejen er ikke mulig, og vil blive markeret med skilte.
Åbent foredrag på Bornholms Museum: Fri entre for alle nævnte foredrag og fri adgang til udstilling:

15. maj 2019 – 14:00-15:30.
Sorte Muld within the European Perspective
Ved Ulla Lund-Hansen

22. Maj 2019 – 14:30-16:00
North sea Centers: An evaluation of the effects of academic interpretation on understanding the
Scandinavian ‘Central Places’
Ved Timmis Maddox

8. juni 2019 – 13:00-14:30.
Opsummering af undersøgelser på Sorte Muld
Ved Margrethe Watt og Finn-Ole Sonne Nielsen