Gæster med handicap

Vores udstillingssteder er ikke særlig egnede for personer med handicap

Mere om vilkårene de enkelte steder.