Ringborgen på Rispebjerg

Ringborgen på Rispebjerg er Bornholms største forsvarsanlæg fra jernalderen og den største indhegnede plads fra bondestenalderen.

  • Rispebjerg Vall
  • Rispebjerg 4
  • Rispebjerg
  • Rispebjerg 5
  • Rispebjerg 3
  • Rispebjerg 2
  • Rispebjerg 1

Arkæologiske undersøgelser har påvist, at der i oldtiden, på et fra naturens side markant og let forsvarligt næs, opførtes imponerende forsvarsværker, som har krævet et velorganiseret samfund. De ældste anlæg kan dateres til yngste tragtbægerkultur, 2900-2700 f.Kr, hvor 3 anlæg med omfattende palisadehegn har afløst hinanden.

Udover langhuse, der har fungeret som boliger, er der også påvist 5 stolpekredse eller såkaldte ”wood-henges”. De består af 8-10 meget svære stolper, anbragt i en cirkel med 7-10 m i diameter. Man ved ikke, hvad disse anlæg har været brugt til.
I det ene er der i midten fundet en grube med brændte knogler af kvæg. Tilsvarende stolpekredse kendes fra to andre steder på Sydbornholm, men ellers skal man helt til De Britiske Øer for at finde tilsvarende anlæg.

De seneste arkæologiske undersøgelser har vist, at Ringborgen består af 2 koncentriske ringvolde og voldgrave med en indbyrdes afstand af 200 m. Ringborgen er med sine 4 ha betydelig større end Gamleborg i Almindingen. Ringborgens ydre vold og voldgrav er kun bevaret ved Snaphøj og et mindre stykke nordligst langs den eksisterende hulvej, der delvis falder sammen med den oprindelige voldgrav.

Helt frem til 1867 benyttede Søndre Herreds milits Rispebjerg som øvelsesplads. Ifølge folkesagn eksercerer de ”underjordiske” om natten på Ringborgen med fodfolk, rytteri og artilleri.
De ”underjordiske” er små fabelvæsner, som i de bornholmske sagn opfører sig ligesom nisser og elverfolk. Forestillingerne om de ”underjordiske” er i meget høj grad knyttet til gravhøje og gravpladser fra oldtiden. Mange sagn fortæller også om, hvordan de ”underjordiske” har deltaget i Bornholms forsvar. Blot gælder den regel, at et menneske først skal affyre sit gevær, før de ”underjordiske” kommer til hjælp.
Den indre Ringborg blev fredet i 1894. Et godt 10 ha stort område omkring Ringborgen blev i 2004 erhvervet af Bornholms Statsskovdistrikt.
Enkelte af anlæggene fra sten- og jernalderen er forsøgt synliggjort i terrænet.


Vis Rispebjerg på et større kort