Moseløkken & Vang Granitbrud

Museet er indrettet i de tidligere bygninger ved Moseløkken Stenbrud.

  • Moseloekke Granitbrud
  • Vang2
  • Vang
  • Nevadaklippen

Moseløkkens Stenbrudsmuseum.
Museet er indrettet i de tidligere bygninger ved Moseløkken Stenbrud. Foruden en ”kontorbygning” findes en smedje, og til museet er senere opstillet en faldhammer, huggeskur og en svingkran, ligesom der findes forskellige effekter til museet.

Vangbruddet, Vang Granit,
blev oprettet 1896 og fungerede frem til 1973.
Her gav stenværket arbejdspladser til mange stenhuggere, og Vangbruddet var base for Nordbornholms stenhuggerier.
Fra Vang Havn har der gået tipvogne spor langs kysten til Klondyke, og her blev granitten transporteret i hestetrukne vogne på skinner fra det højere liggende brud langs kysten til udskibning havnen.

Senere udviklede granitbrydningen sig til en mere omfattende industriel brydning i Vangbruddet.
Udskibningen herfra skete fra en mindre pier (en bred mole) nedenfor bruddet, der siden blev udbygget.
Med et dobbeltsporet tipvognesystem op til bruddet og en enkelt mand til at styre bremsen kunne de fyldte vogne trække de tomme op ad skrænten.
Senere blev opført flydepontoner og et svævende transportbånd til bruddet ovenfor,  der ledte materialer direkte i lasten på de ventende pramme.
Anlægget kom dog aldrig til at fungere optimalt. Kløften op til bruddet blev derfor etableret og en mere stabil udbygning af pieren blev etableret samt en dækmole, så de store pramme kunne anløbe og lastes også i høj sø.


Vis Moseløkken & Vang Granitbrud på et større kort

Graniteventyret Hammeren
Infobox Hammeren
Graniteventyret Hammeren er en guidet tur over Hammerknuden på Bornholm.
Android App på Google Play
Graniteventyret Vang
Infobox Vang
Graniteventyret Vang er en guidet tur gennem Vang Granitbrud.
Android App på Google Play
Moseløkken Stenbrudsmuseum
På Moseløkken Stenbrudsmuseum kan du opleve hvordan stenindustrien har udviklet sig under 100 år.
Et Arbejdende Stenbrudsmuseum